Kvalitet och miljö för en hållbar framtid

För hantverkarna på Janax Snickeri delar du som kund första plats med miljön. Två oerhört viktiga komponenter för långsiktigt tänkande. Deras strävan ligger i att du som kund ska känna dig trygg och välkommen hos Janax, därför är de som arbetar där lyhörda och väldigt kompetenta. Från ditt första samtal, genom hela processen av att komma fram till vad som ska göras, utförandet av hantverket och fram till det slutliga resultatet, ska du som kunde känna dig nöjd och belåten, hela vägen.

Så är det även för vår miljö. Janax är ett specialsnickeri i Stockholm som hyser högsta respekt för naturen och vår omgivning. Därför väljs det alltid ut trä, redskap, maskiner och andra väsentligheter som helst av allt inte gör någon skada överhuvudtaget på miljön. I och med att de inte arbetar med massproduktion minskar detta risken för överproduktion och svinn. Här tillverkas var och en grej enbart för dig som gjort beställningen.

Att vända dig till ett specialsnickeri i Stockholm ger dig den unika möjligheten att få precis det du önskar. Både i form av utseende, funktion och sist men inte minst, kvalitet. Oavsett om du har en specialbeställd soffa, bardisk eller kontorsinredning, kommer det att vara unikt i sitt slag, skapat enbart för dig och dina behov.